Số 392 - Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội

0944529866 OR 0947882129

Số 392 - Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội